All Events

วันเดย์ทริป

ห่มผ้าพระธาตุ

09:00
img
รับคณะ ณ ที่พัก, สนามบินอุบลราชธานี
09:30
img
วัดพระธาตุหนองบัวร่วมห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
10:30
img
วัดหลวง เป็นวัดแรกและวัดคู่บ้านคู่เมือง ที่สร้างโดยเจ้าเมืองคนแรกของเมืองอุบล
11:30
img
พิพิธภัณฑ์อุบลเรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
12:00
img
รับประทานอาหารกลางวันสามชัยไก่ย่าง/ออนซอน/ส้มตำจินดา
13:30
img
พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมคำปุน ชมผ้าไหมทอมือ พร้อมบรรยาย โดยคุณมีชัยแต้สุจริยา (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ผู้คิดค้นแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี)
15:00
img
ส่งคณะ ณ ที่พักเตรียมพร้อมเข้าร่วมงาน

ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้จองต้องกรอก

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อทำการยืนยันการจอง

(required)
(required)

การเดินทางมาอุบลราชธานี

โปรดระบุเวลาถึงปลายทาง*

สรุปรายการจอง

หากไม่ต้องการทำการจองให้เลื่อนเพื่อปิดการจอง

จอง - 12,500 บาท